Psychoterapia indywidualna
dla dorosłych

Sesje psychoterapii odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, trwają ok. 45 minut.

Wspólnie ustalamy optymalny kierunek, w którym będziemy podążać.

Wierzę, że praca psychoterapeuty polega na dostarczeniu człowiekowi nowego rozumienia świata jego wewnętrznych przeżyć, posiadanych trudności. Wspólnie ,,rozbierzemy na części'' trudności jakie posiadasz, aby zrozumieć mechanizm ich funkcjonowania.  

Psychoterapia wskazana jest zwłaszcza gdy przyczyny cierpienia są złożone oraz dotyczą wielu sfer funkcjonowania człowieka. Psychoterapia to proces mający na celu zmianę sposobu myślenia
i doświadczania na bardziej elastyczny. To proces, który dostarcza wiedzy o nas samych, pozwala lepiej siebie rozumieć. Przyjmuje się, że optymalne efekty psychoterapii uzyskuje się w dłuższym kontakcie.
Długość trwania psychoterapii ustalana jest indywidualnie.

Proces psychoterapii zawsze poprzedzony jest konsultacją.

Najczęściej pracuje z obszarami takimi jak:

  • różnego rodzaju lęki,
  • zahamowanie,
  • zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju,
  • trudności w relacjach interpersonalnych,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • trudności z kontrolowaniem własnych emocji,
  • nadmierna kontrola, chłód emocjonalny,
  • nieumiejętność stawiania granic,
  • trudności w komunikowaniu swoich potrzeb w związku