Konsultacja diagnostyczna

 

Konsultacja diagnostyczna to cykl kilku spotkań (zazwyczaj dwóch lub trzech).

Podczas psychokonsultacji dowiaduje się więcej o tym, jak przeżywasz siebie, w jaki sposób tworzysz relacje oraz tego wszystkiego, co ważne z punktu widzenia psychiki. Dzięki wstępnej konsultacji łatwiej jest dobrać odpowiednią  formę pomocy.

Nie obawiaj się, jeśli trudno jest Ci się wysłowić lub nawiązać kontakt z nowo poznaną osobą, rozumiem, że to wymaga czasu.

Jeśli zdecydujesz się pracować nad sobą, to właśnie na tym etapie ustalimy kierunek wspólnych dążeń.

Wierzę, że wstępne określenie celów terapii sprzyja nawiązaniu relacji terapeutycznej i ułatwia pozostawanie w stanie motywacji tak potrzebnej w trakcie trwania procesu.