Terapia indywidualna
dla dorosłych

Sesje terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, trwają ok. 45 minut.

Wspólnie ustalamy optymalny kierunek, w którym będziemy podążać.

Wierzę, że praca terapeuty polega na dostarczeniu człowiekowi nowego rozumienia świata jego wewnętrznych przeżyć, posiadanych trudności. Wspólnie ,,rozbierzemy na części'' trudności jakie posiadasz, aby zrozumieć mechanizm ich funkcjonowania.  

Terapia wskazana jest zwłaszcza gdy przyczyny cierpienia są złożone oraz dotyczą wielu sfer funkcjonowania człowieka. Terapia to proces mający na celu zmianę sposobu myślenia
i doświadczania na bardziej elastyczny. To proces, który dostarcza wiedzy o nas samych, pozwala lepiej siebie rozumieć. 
Długość trwania psychoterapii ustalana jest indywidualnie.

Proces terapii zawsze poprzedzony jest konsultacją.

Najczęściej pracuje z obszarami takimi jak:

  • różnego rodzaju lęki,
  • zaburzenia depresyjne, zaburzenia nastroju,
  • trudności w relacjach interpersonalnych,
  • niskie poczucie własnej wartości,
  • trudności z nazywaniem własnych emocji,
  • brak asertywności,
  • nieumiejętność stawiania granic,
  • trudności w komunikowaniu swoich potrzeb w związku